[1]
Mendizàbal riera, E. and Ferret Jacas, J. 2014. El mapa municipal en qüestió i l’ajornament de la seva reforma. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 78 (Dec. 2014), 21–40.