[1]
Oliveras, J. and Forcadell, X. 2014. Presentació de la jornada. "L’organització territorial dels governs locals". Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 78 (Dec. 2014), 7–19.