[1]
Nobajas, A. 2014. Cartografia històrica com a eina per a l’estudi urbà. El cas dels quarterons de Garriga i Roca. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 77 (Jun. 2014), 205–220.