Demestre, Montserrat, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)