Rivero i Urgell, M. “Comiat Al Doctor Lluís González Vaqué”. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, vol. 22, Dec. 2023, p. 37, doi:10.2436/20.2005.01.128.