Ventura Ferrero, J. M. “/I>”;. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, vol. 22, Dec. 2023, p. 36, doi:10.2436/20.2005.01.127.