Ventura Arasanz, I. “La Fundació Ordesa Celebra Els Vint Anys”. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, vol. 22, Dec. 2023, pp. 32-35, doi:10.2436/20.2005.01.126.