[1]
V. Falguera, “Les noves actituds dels consumidors: una visió integral de la producció ecològica”., TECA, vol. 14, no. 1, pp. 34–38, Mar. 2014.