[1]
R. Segura, “ Els seus efectes sobre les estructures biomoleculars i sobre la salut de l’individu”., TECA, vol. 14, no. 1, pp. 3–33, Mar. 2014.