[1]
J. Obiols i Salvat, “<i>Visualplats</i> : guia per a l’alimentació equilibrada”, TECA, vol. 12, no. 1, pp. 39–40, May 2010.