[1]
M. Raventós Santamaria, D. Asensio, and J. J. Calabuig Aracil, “Extracció amb CO2 supercrític: II. Aplicacions a la indústria alimentària”, TECA, pp. 20–27, Jul. 2006.