[1]
M. Garriga, “La Bioconservació en productes carnis”, TECA, pp. 12–19, Jul. 2006.