[1]
M. Raventós Santamaria, D. Asensio, and J. J. Calabuig Aracil, “Extracció amb CO2 supercrític. I. Una alternativa als dissolvents per a l’obtenció d’extractes naturals dels aliments”, TECA, pp. 39–43, Jan. 2006.