[1]
M. C. Vidal Carou, “Hidrocarburs aromàtics policíclics en oli de sansa o de pinyolada d’oliva i altres aliments”, TECA, pp. 27–35, Mar. 2005.