[1]
A. C. de C. de l’A, “Tecnologia i ciència per a la producció d’aliments”, TECA, p. 2, Mar. 2009.