[1]
F. Puchal Mas, “Els Pinsos industrials: seguretat o risc? (2a part)”, TECA, pp. 20–25, Jul. 2008.