[1]
. ., “Llaurant la mar... l’aqüicultura i el repte dels 10^10 humans”, TECA, pp. 15–20, Nov. 2007.