[1]
F. Puchal Mas, “Els Pinsos industrials: seguretat o risc? (1a part)”, TECA, pp. 8–14, Nov. 2007.