[1]
I. Folch i Montori, “Mecanismes de detecció d’organismes genèticament modificats”, TECA, pp. 17–24, Mar. 2007.