[1]
J. Vilacís i Argila, “Producció i qualitat de la carn al final del segle XX”, TECA, pp. 40–41, May 2003.