[1]
M. Vendrell, “Tractaments físics no contaminants per a la conservació de fruites”, TECA, pp. 36–39, May 2003.