[1]
I. Méndez, “El Llibre blanc : una visió crítica”, TECA, p. 34, May 2003.