[1]
J. C. de l’ACCA ., “III Jornades Cientificotècniques : l’alimentació al segle XXI”, TECA, p. 21, May 2003.