[1]
L. Urdí and J. Costa, “Assessories tècniques agroalimentàries : què són? què fan?”, TECA, p. 20, May 2003.