[1]
R. Foguet and I. Boronat, “Aqüicultura: Cultius a l’aigua”, TECA, pp. 26–30, Jun. 2001.