[1]
J. D. Fernández Ballart, “Suplements nutricionals durant el procés reproductiu: àcid fòlic / folats i ferro”, TECA, pp. 32–34, Mar. 2001.