[1]
F. J. España and R. Palau, “Els pesticides i el medi ambient”, TECA, pp. 21–25, Mar. 2001.