[1]
M. C. Riva, “Toxines cianobacterials. Part I: origen, producció i propietats de les cianotoxines”, TECA, pp. 14–20, Mar. 2001.