[1]
R. Clotet i Ballús and Y. Colomer i Xena, “L’entorn agroalimentari a Catalunya”, TECA, pp. 44–45, Dec. 2002.