[1]
G. Lloveras i Vallès, “Consideracions sobre l’alimentació a casa nostra”, TECA, pp. 33–34, Dec. 2002.