[1]
J. Gilbert, “Perspectives de futur dels laboratoris de control d’aliments”, TECA, pp. 6–10, Dec. 2002.