[1]
M. Pujol Palol, “Sobre el preu del blat i el preu del pa”, TECA, p. 2, Sep. 2011.