[1]
Redacció Revista, “/i>”;, TECA, vol. 22, pp. 54–55, Dec. 2023.