[1]
C. Mans Teixidó, “Experiments amb aliments per introduir la ciència a classes d’infantil i primària”, TECA, vol. 18, pp. 70–74, Nov. 2019.