[1]
C. Mans Teixidó, “Ressenya de la XI Jornada Tècnica de l’ACCA i homenatge a Robert Xalabarder”, TECA, vol. 18, pp. 63–66, Nov. 2019.