[1]
C. Mans Teixidó, “La taula periòdica dels aliments”, TECA, vol. 18, pp. 52–55, Nov. 2019.