[1]
A. Mariné i Font, “Abel Mariné i Font”, TECA, vol. 18, pp. 10–21, Nov. 2019.