[1]
M. Renom Pulit, “El patrimoni material del proveïment alimentari de Barcelona. El projecte del Museu d’Història de Barcelona i l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona”, TECA, vol. 16, pp. 31–38, May 2018.