[1]
C. Mans i Teixidó, “Discurs d’agraïment per la II Distinció del Claustre de Doctors i el Consell Social de la Universitat de Barcelona”, TECA, vol. 15, pp. 94–98, Apr. 2016.