[1]
M. Manzanares Mileo, “El calendari pastisser català: continuïtats i canvis”, TECA, vol. 15, pp. 3–62, Apr. 2016.