Rivero i Urgell, M. (2023) “Comiat al doctor Lluís González Vaqué”, TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments, 22, p. 37. doi: 10.2436/20.2005.01.128.