Ventura Ferrero, J. M. (2023) “/i>”;, TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments, 22, p. 36. doi: 10.2436/20.2005.01.127.