Rivero i Urgell, Montserrat. 2023. “Comiat Al Doctor Lluís González Vaqué”. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments 22 (December):37. https://doi.org/10.2436/20.2005.01.128.