Rivero i Urgell, M. (2023). Comiat al doctor Lluís González Vaqué. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, 22, 37. https://doi.org/10.2436/20.2005.01.128