Ventura Ferrero, J. M. (2023). Lluís González Vaqué, <i>in memoriam</i>. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, 22, 36. https://doi.org/10.2436/20.2005.01.127