Mans Teixidó, C. (2019). Experiments amb aliments per introduir la ciència a classes d’infantil i primària. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, 18, 70–74. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TECA/article/view/146047