(1)
Falguera, V. Les Noves Actituds Dels Consumidors: Una Visió Integral De La Producció ecològica. TECA 2014, 14, 34-38.