(1)
Obiols i Salvat, J. <i>Visualplats</i> : Guia Per a l’alimentació Equilibrada. TECA 2010, 12, 39-40.