(1)
de Redacció, C. Jordi Peix. TECA 2010, 12, 35-36.