(1)
Santos-Garcés, E.; Gou, P.; García-Gil, N.; Picouet, P.; Fulladosa, E. Utilització De La Tomografia Computeritzada Com a Nova Tecnologia Per a La Indústria Del Pernil Curat. TECA 2010, 11, 25-28.